Leerlingenraad

Sinds januari 2019 is de leerlingenraad actief. Dat betekent dat er zo'n één keer in de zes weken met acht leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 rond de tafel wordt gezeten om te praten over een aantal dingen die de school aangaan en waarbij de leerlingen kunnen mee denken. De leerlingenraad heeft als doel om:

  • de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten (ook in het kader van actief burgerschap)
  • de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen
  • de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is
  • aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze mee tellen

Uit de genoemde groepen zijn twee leerlingen per jaargroep gekozen. Dit gebeurt door middel van een brief waarop de leerlingen schrijven waarom zij denken van betekenis te kunnen zijn voor de leerlingenraad. In een gesprekje wordt dan nog doorgevraagd over wat de leerling eventueel bedoelt. De leerlingenraad bestaat voor het schooljaar 2019/2020 uit de volgende leerlingen:

Danique, Nick (gr. 5) Roxan, Floris (gr. 6), Stefanie, Sofie (gr. 7), Sophie en Renske (gr.8).

Onderwerpen die al aan de orde kwamen: de koningsspelen, de fancy fair, werven van sponsors, de jaarafsluiting. Zowel het meedenken, actief inzetten als ook achteraf evaluëren, komen dus aan de orde. Daarbij wordt de eigen creatieve inbreng van de leerling (als vertegenwoordiger van zijn/haar groep en de school) gestimuleerd!

Per vergadering wordt er door een leerling genotuleerd (te beginnen bij de oudsten) en wordt er verslag uitgebracht aan het personeel en de ouders over de onderwerpen die aan de orde kwamen.