Amanda Vermeij

Directeur

Marjo Verkerk

Intern Begeleider / management ondersteuner

Elly Lokhorst

Administratie

Dianne van der Meer

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Christine Verhoeve

Leerkracht groep 1/2

Arlien Bontan

Leerkracht groep 1/2

Susan Hoffland

Leerkracht groep 1/2

Simone Doornenbal

Leerkracht groep 1/2

Lydia Joppe

Leerkracht groep 3 / Intern Begeleider

Margreet Jongeneel

Leerkracht groep 3

Elseline van Halum

Leerkracht groep 4

Els van Rossum

Leerkracht groep 4

Lizanne Hoffland

Leerkracht groep 5

Elise Veenstra

Leerkracht groep 5

Marco de Knikker

Leerkracht groep 6

Nick van Kreuningen

Stagiair / ondersteunend leerkracht groep 6

Femke Samsom

Leerkracht groep 7/8

Sandra Nell

Remedial Teacher / Ondersteunend leerkracht groep 1/2

Arianne Boer

Stagiair groep 7/8