OR

De ouderraad (OR) geeft het team ondersteuning bij activiteiten die gedurende het jaar plaatsvinden. Koningsdag, projectavonden, sportdagen, de kerstvieringen; het zijn allemaal voorbeelden van activiteiten waar de OR nauw bij betrokken is. De OR komt zeven keer per jaar bij elkaar om activiteiten te bespreken en nieuwe ideeën te bedenken. Door het uitwisselen van ideeën ontstaat er elk jaar weer een verrassend scala aan activiteiten voor leerlingen en ouders.