Het bestuur

Het bestuur van de Eben-Haëzer heeft de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs. De dagelijkse leiding van de school is belegd bij de directie van de school. De leerkracht van de leerlingen is in principe het eerste aanspreekpunt.

De Eben-Haëzer maakt deel uit van Fides, vereniging voor protestants-christelijk basisonderwijs.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit een uitvoerend directeur-bestuurder en een aantal toezichthoudende leden van het bestuur.

Voor informatie over en contact met het bestuur verwijzen we u naar de webiste www.fidesonderwijs.nl