Het bestuur

Het bestuur van de Eben-Haëzer school heeft de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs. De dagelijkse leiding van de school is toegewezen aan de directie en elke groepsleraar is in eerste instantie verantwoordelijk voor de eigen groep.

Het bestuur bestaat uit zes vrijwilligers die gemachtigd zijn om besluiten te nemen. Het bestuur wordt verkozen uit de leden van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Kamerik.

Jaarlijks stelt het bestuur een jaarverslag op. Hierin is aandacht voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van het aantal leerlingen bij ons op school,  de situatie rondom de leerkrachten en de financiële positie, stuk voor stuk belangrijke onderdelen van de bedrijfsvoering en het beheer van de school.

Contact/mailadres bestuur: secretariaat@ehkamerik.nl.