Ouderbijdrage

We vragen aan alle ouders een vrijwillige bijdrage van € 49,50 per kind. Voor een gezin met meerdere kinderen is er een staffelprijs. Deze financiële bijdrage is geen voorwaarde voor toelating tot onze school. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor de bekostiging van extra activiteiten en voorzieningen zoals Sinterklaas, Kerst, typecursus in groep 6 en aanschaf van bibliotheekboeken. De ouderbijdrage wordt alleen gebruikt voor activiteiten en voorzieningen waar alle kinderen aan kunnen deelnemen voor wie de activiteit of voorziening is bestemd. Ouders die de Ouderbijdrage niet kunnen betalen kunnen in overleg een regeling treffen. 

Bedragen:

Gezin met 1 kind: € 49,50

Gezin met 2 kinderen: €85,- 

Gezin met 3 kinderen: €113,- 

Gezin met 4 kinderen: €137,- 

Gezin met 5 kinderen €153,50