Ouderbijdrage

De Ouderraad vraagt jaarlijks een vrijwillige bijdrage van ongeveer € 49,50 per kind aan de ouders van alle kinderen. Voor een gezin met meerdere kinderen is er een staffelprijs. Deze financiële bijdrage is geen voorwaarde voor toelating tot onze school. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor de bekostiging van extra activiteiten en voorzieningen zoals Sinterklaas, Kerst, typecursus in groep 6 en aanschaf van bibliotheekboeken. Het schoolreisje, het schoolkamp en de werkweek in groep 8 worden apart in rekening gebracht. De ouderbijdrage wordt alleen gebruikt voor activiteiten en voorzieningen waar alle kinderen aan kunnen deelnemen voor wie de activiteit of voorziening is bestemd. De Ouderraad verantwoordt in de Jaarvergadering aan de ouders hoe het geld is besteed. Ouders die de Ouderbijdrage niet kunnen betalen kunnen in overleg een regeling treffen. 

Bedragen:

Gezin met 1 kind: € 49,50

Gezin met 2 kinderen: €85,- 

Gezin met 3 kinderen: €113,- 

Gezin met 4 kinderen: €137,- 

Gezin met 5 kinderen €153,50