Missie

Geloven in én met kinderen: dat zijn de twee belangrijkste pijlers van onze school.

We geloven in de unieke gaven van elk kind én willen individuele talenten ontwikkelen door het creëren van een optimale leer- en werkomgeving. Ons doel is ieder kind tot zijn recht te laten komen, zowel sociaal, emotioneel als cognitief. Daarnaast willen we de leerlingen in de dagelijkse schoolpraktijk laten zien wat het betekent om christen te zijn. Door dagopeningen en vieringen willen we leerlingen toerusten en met elkaar het geloof beleven.

Visie 2019 - 2023

De komende jaren staan de volgende drie thema's in ons onderwijs centraal.

Persoonlijk meesterschap

Persoonlijk meesterschap betekent dat je leert om een persoonlijke visie en een helder beeld van de huidige werkelijkheid voor ogen te houden. Met de persoonlijke visie wordt bedoeld het beeld dat we hebben van onze eigen toekomst, onze dromen, ambitie, talenten en mogelijkheden. Dit betekent voor ons onderwijs dat leerlingen de ruimte krijgen om talent en vaardigheden te ontwikkelen, hun identiteit te vormen en daar steeds meer eigenaar van worden. 

Toekomst

We leven in een continu veranderende wereld met hoge onzekerheid en complexiteit die lang niet altijd helder is. De toekomst kunnen we niet voorspellen. Dit betekent voor de organisatie dat we flexibel moeten organiseren. Voor ons onderwijs betekent dit dat de leerlingen vaardigheden ontwikkelen om zelfredzaam en betekenisvol te zijn vanuit hun eigen identiteit en talenten.

Zichtbaarheid

Als school willen we kwaliteit bieden en dit ook zichtbaar maken aan omgeving, ouders en leerlingen. We willen laten zien waar we voor staan en hier transparant in zijn. In de praktijk betekent dit dat we een open en toegankelijke school zijn voor onze omgeving. Ook het leren maken we zichtbaar voor de leerlingen. Dit doen we onder andere middels een groepsmuur, zie kopje 'onderwijs' voor meer informatie hierover.